Teoretická část
kurzu Metoda MFK

Teoretický kurz má 6 kapitol. Metoda MFK, Anamnéza, Vyšetření, Diagnostika, Terapie a Kontrola. V každé z nich jsou podrobné podkapitoly s podtitulem Dívám se, Studuji, Opisuji, Luštím, Bavím se, Dívám se podrobně, Studuji podrobně, Přemýšlím a Pracuji.

Cílem teoretického kurzu je vstřebat jeho obsah, shlédnout 64 obecných i podrobných videí, prostudovat 277 stránek  textu, vyluštit 6 křížovek a 9 kvízů a seznámit se s tím, jak funguje  terapeut v praxi, který má vždy u sebe odborného diagnostického asistenta – aplikaci MFK System.

277

Stránek textu

Teoretická východiska o pohybovém organismu člověka jsou doplněna o pohled na jeho dění v aplikaci MFK.  Odborný text budete mít vždy u ruky k podrobnému prostudování.

64

Videí

Celým kurzem Vás provází terapeutka s klientem, který přišel na terapii MFK. V podrobných videích se dozvíte, jak zapsat anamnézu, jak diagnostikovat daný problém klienta, jak vybrat vhodnou terapii a na závěr, jak má klient o sebe pečovat.

6

Křížovek

Luštění křížovek přináší výhodu v tom, že nemusíte projevovat své znalosti, ale uplatníte svou pozornost při naslouchání obecných videí.

9

Kvízů

V kapitolách kvízů si ověříte, zda máte talent pozornosti a zda jste otevřeni porozumět novým přístupům.

Na aplikaci technik a metod, které již ze své zkušenosti znáte, se podíváte z jiného úhlu pohledu. Dozvíte se, jak se zorientovat v celém pohybovém systému člověka v kontextu problému, s kterým za vámi klient přišel. Seznámíte se s diagnostikou aplikace MFK System, která Vám pomůže při rozhodování jak postupovat. Naučíte se předávat informace o zdravotním stavu pacientovi tak, aby je snadno chápal a spolupracoval.

Zahájit kurz MFK Metoda

Do online teoretické části se můžete přihlásit kdykoli. Stačí se registrovat zde.

Vzhledem k tomu, že teoretická část kurzu zahrnuje šest obsáhlých kapitol, doporučujme se přihlásit s dostatečným předstihem s přihlédnutím k době potřebné k absolvování kurzu dle Vašich časových možností tak, abyste mohli navázat na vypsaný termín praxe. Přihlášky do praktické části zasílejte minimálně 14 dnů před jejím zahájením.