Praktická část
kurzu Metoda MFK

Praktická část Vám umožní ověřit nabyté teoretické znalosti a získat nové dovednosti pod odborným vedením zkušených školitelů – MFK terapeutů. Úspěšným zakončením praktické části kurzu získáte možnost využívat při své práci diagnosticko-terapeutický program MFK System.

Praktická část kurzu se skládá ze tří částí.

Kurz se školitelem

2 dny

Ve školícím centru

Osvojíte si praktické dovednosti v ovládání programu MFK System. Ubezpečíte se formou  otázek a odpovědí, že informace z teoretické části kurzu jsou pevné. Uvedete své nové  znalostí do reálné praxe. Ujasníte si nejenom hmaty a praktické provedení terapeutických technik v oblasti reflexních zón, fascií, trigger zón, tender zón, ligament a periostu, ale i praktické provedení regeneračních technik a cvičení v oblasti zdravých svalů. Nastavíte  si osobní vstup do programu MFK System, se kterým budete provádět vlastní praxi.

Vlastní praxe

60 terapií s MFK System

vlastní prostor ordinace, masérny, fitnes nebo jiné provozovny

Cílem je prakticky prozkoumat nejen své teoretické znalosti, ale i cenu své práce. Jedním z kroků bude nastavení ceníku pro klienty, kteří budou užívat diagnosticko-terapeutické výhody v programu MFK System.  Ošetřovaný klient uhradí za jedno ošetření částku určenou ceníkem MFK praktikanta. Spočítáte si cenovou návratnost vlastní investice do celého kurzu a nákupu licencí. Termín  splnění vlastní praxe je do začátku třetí části praktického kurzu. ( 1 klient /6 ošetření, celkem 10 klientů). Nakoupené licence jsou aktivní vždy 1 rok. 

Zkouška se školitelem

2 dny

Ve školícím centru

Formou MFK prezentace představíte provedené terapie u 10 klientů z vlastní kartotéky, karty vybraných klientů se zápisem anamnézy a podělíte se o dojmy z vlastní praxe vyšetření. Budete číst diagnostické mapy, zhodnotíte účinek volby terapií a kontroly. V této části kurzu se projevíte ve své profesionalitě.  Absolvujete cvičení pro samostatnostého, rozhodného a sebevědomého uvažování terapeuta. Provedete reálnou MFK terapii a zodpovíte otázky  od svých klientů. Zhodnotíte cenový zisk terapeutického působení s aplikací MFK System ve své praxi.

Chci Certifikát

Po úspěšném absolvování celého kurzu (praktické i teoretické části) získáte jako odměnu certifikát, který vás bude opravňovat k tomu, abyste se mohli pohybovat ve světě MFK a byli plnohodnotní MFK terapeuti.

Jak se přihlásit do praktického kurzu?

Podmínkou pro reálný vstup do praktického kurzu je úspěšné absolvování teoretické online části. Při předběžném zájmu o přihlášení do praktické části kurzu kontaktujte svého preferovaného lektora. Příjem přihlášky do praktické části kurzu končí 14 dní před zahájením termínu první části praxe.