Praktická část
kurzu Metoda MFK

Praktická část Vám umožní ověřit nabyté teoretické znalosti a získat nové dovednosti pod odborným vedením zkušených školitelů – MFK terapeutů. Úspěšným zakončením praktické části kurzu získáte možnost využívat při své práci diagnosticko-terapeutický program MFK System.

Praktická část kurzu se skládá ze tří částí.

Kurz se školitelem

2 dny

Ve školícím centru

Osvojíte si praktické dovednosti v ovládání programu MFK System. Ubezpečíte se formou  otázek a odpovědí, že informace z teoretické části kurzu jsou pevné. Uvedete své nové  znalostí do reálné praxe. Ujasníte si nejenom hmaty a praktické provedení terapeutických technik v oblasti reflexních zón, fascií, trigger zón, tender zón, ligament a periostu, ale i praktické provedení regeneračních technik a cvičení v oblasti zdravých svalů. Nastavíte  si osobní vstup do programu MFK System, se kterým budete provádět vlastní praxi.

Vlastní praxe

60 terapií s MFK System

vlastní prostor ordinace, masérny, fitnes nebo jiné provozovny

Cílem je prakticky prozkoumat nejen své teoretické znalosti, ale i cenu své práce. Jedním z kroků bude nastavení ceníku pro klienty, kteří budou užívat diagnosticko-terapeutické výhody v programu MFK System.  Ošetřovaný klient uhradí za jedno ošetření částku určenou ceníkem MFK praktikanta. Spočítáte si cenovou návratnost vlastní investice do celého kurzu a nákupu licencí. Termín  splnění vlastní praxe je do začátku třetí části praktického kurzu. ( 1 klient /6 ošetření, celkem 10 klientů). Nakoupené licence jsou aktivní vždy 1 rok. 

Zkouška se školitelem

2 dny

Ve školícím centru

Formou MFK prezentace představíte provedené terapie u 10 klientů z vlastní kartotéky, karty vybraných klientů se zápisem anamnézy a podělíte se o dojmy z vlastní praxe vyšetření. Budete číst diagnostické mapy, zhodnotíte účinek volby terapií a kontroly. V této části kurzu se projevíte ve své profesionalitě.  Absolvujete cvičení pro samostatnostého, rozhodného a sebevědomého uvažování terapeuta. Provedete reálnou MFK terapii a zodpovíte otázky  od svých klientů. Zhodnotíte cenový zisk terapeutického působení s aplikací MFK System ve své praxi.

Chci Certifikát

Po úspěšném absolvování celého kurzu (praktické i teoretické části) získáte jako odměnu certifikát, který vás bude opravňovat k tomu, abyste se mohli pohybovat ve světě MFK a byli plnohodnotní MFK terapeuti.

Jak se přihlásit do praktického kurzu?

Příjem přihlášky do praktické části kurzu končí 14 dní před zahájením termínu praxe. Podmínkou pro reálný vstup do praktického kurzu je úspěšné absolvování teoretické online části. Předběžný zájem o přihlášení do praktické části kurzu napište email na martina@mfki.cz . Konkrétní informace k závazné přihlášce dostanete v potvrzovacím emailu.